Samlingar

Hur man räknar ut vad som är fel med ugnen

Hur man räknar ut vad som är fel med ugnen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hur en ugn fungerar och hur den tänder och stänger av sig

Ofta är det bästa sättet att ta reda på vad som är fel med något att veta hur det ska fungera. Om du känner till sekvensen av operationer kan du hitta var sekvensen störs. Din ugn är inget undantag från regeln.

När din ugn tas i bruk av termostaten finns det rim och anledning till proceduren som den följer för att trycka på sig själv. Nästa gång din ugn inte svarar på samtalet kommer du att kunna se var problemet ligger och du kan antingen bestämma att det ligger inom dina kunskaper och resurser att reparera det eller att du behöver en professionell VVS-tekniker för att hantera frågan för dig.

Följande diskussion kan spara tid och pengar, oavsett om du åtgärdar problemet själv eller slutar visa problemet för din servicetekniker.

Avfyrningsorder: Steg i driften av en modern luftugn

När termostaten ber om värme hoppar ugnen i handling och går igenom stegen och komponenterna nedan. Du kan se många av dessa komponenter i videon.

 1. Termostaten säger att ugnen ska komma på.
 2. Induktionsmotorn startar.
 3. Tryckomkopplaren bekräftar korrekt avluftning av skorstenen.
 4. Tändmodulen med het yta (om du har en och inte en gnisttändare eller pilot) börjar glöda.
 5. Gasventilen öppnas och gasen antänds av tändkällan.
 6. Flamsensorn kontrollerar att gasen har tänts.
 7. Höggränslägesbrytaren når sin inställda temperatur.
 8. Fläktmotorn tänds.
 9. Ugnen går tills termostaten är nöjd och säger att den ska stängas av.
 10. Gasventilen stängs.
 11. Höggränslägesbrytaren når sin låga temperaturinställning.
 12. Fläkten stängs av.

En ny ugn kan ha ännu fler klockor och visselpipor; en gammal ugn kan bara ha ett minimum, en gasventil och ett termoelement (som en gammaldags flamsensor). Termoelementet eller flamsensorn testar om piloten tänds och hindrar huvudgasventilen från att öppnas om den inte är det. Naturligtvis kan ett trasigt termoelement också hindra gasventilen från att öppnas.

Termostaten

Termostaten är där allt börjar. Termostaten är egentligen bara en uppsättning brytare som öppnas och stängs beroende på temperaturen, vilket gör att strömmen kan strömma till vissa kretsar i värme- och kylsystemet. Tänk på dem som vindbryggor som svänger upp och ner. De är normalt uppdragna, men kan sänkas för att stänga bron och låta strömmen passera.

När temperaturen i ditt hem sjunker, tappar termostaten sin brygga och skickar ström till ugnen för att meddela att värme behövs. När rumstemperaturen stiger igen höjer termostaten sin bro och stänger av strömmen. För luftkonditionering fungerar termostaten på samma sätt men i en spegelbild och stänger sin bro när huset blir för varmt.

Om temperaturen i huset är lägre än temperaturen som du ställer in termostaten på, kanske din termostat inte fungerar som den ska. Du kan testa detta genom att hoppa (röra ihop) de röda och vita ledningarna till din termostat. Om ugnen tänds är din termostat sannolikt problemet.

Vad gör kablarna i termostaten?

Andra färger på ledningar i ett hemsystem kan vara för avancerade funktioner eller framtida användning.

TrådfärgVad den styr

Röd

Röd är för kraft. Denna bär 24-volts ström, som levereras av ugnen. Denna kraft väntar vid "bron" tills den får veta var den ska gå.

Vit

Vit är för värme. När bryggan (omkopplaren) mellan de röda och vita ledningarna stängs kräver termostaten värme.

Gul

Gul är för kylning. När bryggan (omkopplaren) mellan de röda och gula ledningarna stängs kräver termostaten kylning.

Grön

Grön är för fläkten. När bron mellan rött och grönt stängs går bara fläkten. Ingen värme eller kylning krävs.

Blå

Blå är ett skurk eller wild card. Den kan användas för att driva en skärm eller för avancerade funktioner. Vanligtvis emballeras den dock tillbaka i väggen och används inte alls.

Induktionsmotorn och fläkten

Induktionsmotorn och fläkten skjuter avgaserna upp i skorstenen och blir av med kolmonoxid (CO). Äldre system förlitar sig enbart på "naturligt drag" för att ventilera dessa gaser, men inducerare har varit ett bra komplement till ugnssystemet. De förlänger skorstensens livslängd, och när de används med tryckomkopplare hjälper de till att förhindra CO-förgiftning.

Frågesport

Välj det bästa svaret för varje fråga. Svarstangenten finns nedan.

 1. Hur många personer skadas varje år av CO?
  • 2,500
  • 10,000
  • 50,000
  • 100,000
 2. Hur många människor dör varje år av CO?
  • 250
  • 750
  • 1,000
  • 1,500

Svarsknapp

 1. 10,000
 2. 1,500

Tryckbrytarna

Tryckbrytarens funktion är att verifiera att induceringsmotorn faktiskt driver luft upp i skorstenen. Om skorstenen blockeras, till exempel av ett fågelbo, stängs tryckbrytaren av systemet för att eliminera risken för att CO kommer in i hemmet. Självklart kan tryckomkopplaren också stängas av om motorn är gammal och går för långsamt för att tillfredsställa strömbrytaren, eller om slangen från fläkten till strömbrytaren är klämd eller trasig, eller själva brytaren är dålig.

The Hot Surface Ignitor

Återigen en ganska enkel enhet i ett komplext system. Tändaren för het yta använder elektrisk kraft för att värma upp ett mycket ömtåligt keramiskt element, kolliknande utseende, till en så hög temperatur att naturgas eller propan brister i lågan när den flyter förbi. Tändaren för het yta är placerad vid öppningen vid den första brännarporten för att tända gasen omedelbart när den införs i porten. Detta förhindrar ansamling av oförbränd gas i enheten.

Vissa ugnar använder det som kallas gnisttändning. Istället för en glödande yta skapar en gnisttändare en serie gnistor för att antända gasen.

Det är inte viktigt om du har en varm eller elektronisk tändning i din ugn. det viktiga är att du undviker att använda en pilotlampa. Pilot tänder avfallsgas; de bränner gas hela tiden under värmesäsongen, och vissa låter dem brinna året runt.

Vill du spara några dollar? Se till att du stänger av piloten på ugnen när den inte används för säsongen. Var noga med att du vet hur du tänder det nästa år innan du gör det.

Gasventilen

Gasventilen är i grunden en elektroniskt styrd gateway. När enheten efterfrågar värme och kretskortet bekräftar att rätt villkor har uppfyllts, skickar enheten energi till ventilen, vilket får den att öppna och släppa gas som antänds av tändaren eller piloten. När värmecykeln har löpt ut, skärs energin till ventilen och ventilen stängs igen och avbryter gastillförseln till brännarna.

Flamsensorn

Flamsensorn är väldigt enkel men orsakar ändå många problem för husägare. Dess enda uppgift är att verifiera att gasen har tänts genom att känna av värmen. Om det inte finns någon värme stänger den av gasen för att undvika farlig ansamling av gas i enheten. Flamsensorn är enkel att fixa när den blir dålig eller bara behöver lite TLC.

Jag skrev en enkel steg-för-steg-guide för människor som behöver rengöra sin ugnsflamsensor. Ta en titt - många problem kan lösas bara genom en enkel rengöring av en flamsensor.

Video: Rengöring av en flamsensor

High-Limit Switch

Höggränsbrytaren tjänar flera syften. För det första hindrar det ugnsfläkten från att sätta på tills den upptäcker att en inställd temperatur har uppnåtts. Annars skulle fläkten komma på i förtid och blåsa kall luft in i huset varje gång termostaten ber om värme.

För det andra berättar det också fläkten hur länge den ska fortsätta att gå innan den stängs av, när termostaten har uppfyllts. Annars skulle den heta luften som finns kvar i kanalen och värmeväxlaren, efter att ugnen har stängts av, bara gå till spillo.

Slutligen stänger gränslägesbrytaren av enheten om värmeväxlaren når en viss hög temperatur för att förhindra farlig överhettning.

Ugnsfläkten och fläktmotorn

Ah, äntligen. Värme för oss alla. Nu när alla sensorer har uppfyllts och gränslägesbrytaren säger till fläkten att luften är tillräckligt varm för att kunna skickas in i bostadsutrymmet, kommer den att starta luften.

Vår ugnsfläkt använder vanligtvis 120 volt och trycker var som helst från 800 till 2000 kubikfot per minut (cfm). De flesta fläktar kräver användning av en kondensator och har en halv tum enhet som hakar direkt i fläkten, såvida du inte har en remdriven motor.

Tid-Bit: I händelse av ett funktionsfel eller ett strömavbrott i enheten är det vanligt att fläkten slås på och går under en tidsperiod. Det kan bero på att det finns för mycket värme, och det krävs en nedkylning, eller det kan finnas en uppbyggnad av "dåliga gaser" som måste spridas ut eller spridas av fläkten.

Utrullningsbrytaren

Spara tid och pengar genom att känna till din ugn

Jag hoppas att detta hjälpte dig att förstå ditt värmesystem lite bättre. Här är några felsökningsidéer som involverar de delar du just har läst om, och här är några fler tips om delar.

 • I händelse av ett fel försöker din ugn vanligtvis starta om tre gånger. Om den vid det tredje försöket inte kan nå framgångsrik tändning, kommer den att gå in i ett lockout-läge under en viss tid, vanligtvis en timme. Om du återställer strömmen (stänger av och på den) återställs vanligtvis kortet och låter enheten visa dig vad som hände om du missade det.
 • Det lilla blinkande ljuset i enheten är inte en juldekoration eller lite diskotek i din ugn. Denna lampa blinkar ett slags Morse Code som kan leda dig till problemet, eller säga "Hej, allt är bra här." Titta inuti och utanför din enhet. Det finns troligtvis ett koddiagram för att berätta vad dot, dot, dash, dash-sekvensen du ser betyder.
 • Några irriterande ljud som din hemugn gör kan vara enkla och billiga att tysta ner.
 • Ta hand om din ugn och den kommer troligen att ta hand om dig. Men om du inte rengör enheten och byter filter som du ska, kan din ugn gå sönder eller bryta din bank.

Frågor

Fråga: Vad kan vara problemet när värmaren stängs av och startar om några timmar senare?

Svar: Problemet kan vara många saker. Denna "lockout" som ugnen går in i är standard efter tre på varandra följande fel. Tyvärr säger det mig inte vad misslyckandet är.

Fråga: Hade en tekniker kommit ut igår kväll bytt några saker och nu lyser värmeväxlaren?

Svar: Är du säker på att det är värmeväxlaren? Jag tvivlar snarare på att det blir tillräckligt varmt för att glöda utan att snubbla en hi-limit switch.

Fråga: Ugnen cyklar och går bra men fläkten stängs inte av och fortsätter att blåsa kall luft. Vad gör jag?

Svar: Det verkar som om termostatledningen, vanligtvis den gröna, på något sätt berör en annan tråd, troligen röd, och håller fläkten igång heltid. Eller så är din stat inställd på "fan" istället för "auto". Det här är mina första gissningar långt ifrån. Du kan testa trådteorin genom att ta bort den gröna statstråden från kontrollkortet vid ugnen och sedan låta ugnen köra en ny cykel och se om den stängs av. Det skulle åtminstone berätta om problemet är på tråd / termostatsidan eller ugnssidan. Om den stängs av är den på stat / trådsidan. Om inte, är problemet i ugnen.

Fråga: Min gasugn tänds 4 ° under den inställda temperaturen på termostaten. Är det här en termostatproblem?

Svar: Om det alltid har varit så kan det bara vara en gammal stat och inte särskilt exakt längre så du kanske vill byta ut den. Om inte och din statistik är nyare är den felaktig och de borde ge dig en ny.

Fråga: Jag har en Payne-ugn och inducerarmotorn och fläkten går ständigt. Min värme kommer inte att slå igång och ledkoden säger att tryckomkopplaren inte öppnade. Jag har kontrollerat slangen och det finns inga problem där. Ska jag försöka byta ut min ugns tryckomkopplare?

Svar: Det låter som att omkopplaren kanske är dålig så ja. Eftersom det är billigt skulle jag åtminstone prova det och om det inte fungerar kan jag kanske ringa en teknik men om det gör det kan det spara mycket pengar.

Fråga: My Goodman 96% 2-stegsugn startar normalt tidigt på morgonen när termostaten först kräver värme. Efter flera minuters uppvärmning cyklar ugnen av som om termostatsamtalet hade uppfyllts. Systemet återupptar dock omedelbart startcykeln och fortsätter att värmas i flera minuter tills termostatsamtalet verkligen uppfylls. Verkar det här som ett problem med hög gränsbrytare?

Svar: Jag tror inte det. Jag tror att det är din ugn som byter från första till andra steget. Detta är kanske den normala funktionen och inte alls ett problem.

Fråga: Varför går min ugn bara ordentligt med den nedre dragluckan av?

Svar: Mer än troligt betyder det att enheten inte får tillräckligt med returluft. Kanske kanalerna är för små eller enheten för stora. (Det betyder att fläkten är för kraftig för kanalen) Kanske kan fläkten ställas in på en lägre hastighet men du måste vara försiktig så att den inte är för långsam eller så kan du byta ett problem mot ett annat och du måste konsultera en teknik för att göra Säker. Tyvärr finns det mycket för det beslutet för mig att förklara här.

Fråga: Vad skulle få fläkten att arbeta i läge men inte i autoläge?

Svar: Fläkten tänds bara om det kallas för uppvärmning / kylning i "auto" -läge. Fläktens "på" -läge slår på fläkten av sig själv men låter fortfarande värme och kyla fungera som normalt. Om det inte startar i värme / kallt "auto" -läge måste vissa vara fel på stat eller styrelse tror jag.

Fråga: Jag har en Goodman-ugn och den går bra så länge jag håller termostaten 80 och högre, men om jag vrider den till lägre än 80 öppnas inte gasventilen. Kan du hjälpa mig?

Svar: Det låter som att stat kan vara ditt problem. Jag kan inte tänka mig någon annan anledning som skulle hända.

Fråga: Ugnen sparkar på. Hemtemp når önskad temp. Sedan stängs brännarna av men fläkten fortsätter att blåsa. Normalt stängs fläkten av efter cirka 100 sekunder men kommer ibland att fortsätta att blåsa och det enda sättet att stänga av är säkringsboxen. Kan det vara strömbrytaren ovanför brännarna eller strömbrytaren som är vid fläkten?

Svar: Fläkten gör det vanligtvis bara när det finns ett fel. Om inget fel har gjorts och inga ändringar har gjorts nyligen kan det hända att styrelsen går dåligt och det är en kortslutning som får fläkten att springa kontinuerligt. Kan inte säga det säkert men det här är vad jag skulle titta på.

Fråga: Hur många år håller gränslägesbrytare och termoelement på en ugn?

Svar: Livslängden för mekaniska delar av något slag kommer att variera mycket på många olika saker. Jag kan bara säga att de är avsedda att hålla hela garantiperioden. Detta är hur företagen räknar ut de flesta villkoren i sina garantier, baserat på den förväntade livslängden. Om du vet hur lång garantin är på dina delar har du en ganska bra uppfattning om deras förväntade livslängd. Som sagt, om en del kontinuerligt misslyckas har antingen tillverkaren en defekt eller det finns en underliggande anledning till att delen fortsätter att misslyckas och du måste ta reda på det. Vanligtvis är det det senare.

Fråga: Jag har en Goodman-ugn som är ungefär ett år gammal. Det fungerar en stund och blåser varm luft och försöker nå den inställda temperaturen på termostaten. Efter en tid att försöka nå målet skär det av. När jag tittar på ugnen ser jag ett rött ljus blinka fyra gånger. Skulle det att byta ut ett filter och placera det felaktigt i flödesriktningen orsaka detta problem?

Svar: Nej, jag ser inte att filtret är bakåt och orsakar problemet. Jag är inte säker på vad som är men det tror jag inte är.

Fråga: Vad är det för fel på min ugn när den tänds och sedan stängs av?

Svar: Om det är riktigt snabbt är det kanske flamsensorn.

Fråga: Min ugn börjar vanligtvis inte av sig själv. Jag kan sätta på och stänga av strömbrytaren på ugnssidan och då kommer den att börja och gå, men den kommer sällan att starta annars. Jag bytte ut termostaten, men problemet kvarstår. Induktormotorn är också ganska ny. Lampan blinkar inte. Vad kunde det vara?

Svar: Även om jag inte har tillräckligt med information här för att föreslå en resolution, skulle jag inte fortsätta att göra vad du gör utan att ha en teknisk titt på det. Det kan vara osäkert och kosta mer pengar ju längre du väntar, för att inte tala om besväret.

Fråga: Är 80 grader för varmt för att driva din gasugn?

Svar: Enligt min mening ja. Det kan göra det men kommer sannolikt att kosta en liten förmögenhet att göra det.

Fråga: Vad skulle vara den främsta orsaken till att jag måste byta tändaren på min ugn tre gånger under de senaste fyra månaderna?

Svar: Jag antar att du antingen har den felaktiga delen eller felaktig spänning som kommer från kortet. Olika tändare kräver olika spänningar ... vanligtvis 80 eller 120V och om delen är rätt men spänningen inte kan det orsaka det. Annars, om du vidrör tändarens yta där den lyser, kan det också förstöra dina nya tändare. Oljorna från vår hud kan få HSI att brinna ut.

Fråga: Jag får fyra blinkande lampor från min ugn, vilket betyder en öppen gränslägesbrytare. Det är -40c idag så jag undrar om det överhettas och stängs av bara för att det har svårt att hänga med? Eller finns det ett faktiskt problem?

Svar: Kontrollera att ditt filter har ett bra luftflöde för att hålla dig sval. Kontrollera om det är möjligt luftströmsspolen om den är inkopplad eller ren för bra luftflöde. Dessa saker är gratis. Om inte, kanske du bara har en dålig gränslägesbrytare.

Fråga: Min lampa blinkar nio gånger, och min kod antyder att det är tändaren. Jag har bytt ut tändaren två gånger och fortfarande ingen värme! Någon hjälp skulle uppskattas mycket?

Svar: Jag är ledsen men dessa koder är inte alla samma per märke och jag känner inte till dem alla. Koden betyder bara att den inte kan antändas, inte att tändaren är dålig. (Du kan inte röra tändningsdelen av tändaren under installationen, annars kommer det att kortsluta det nya, men om det var problemet och du rörde den delen av det är det möjligt men om det lyser bör det inte vara Med detta sagt finns det många anledningar till att en ugn inte låter sig antända och jag skulle behöva mer information om vad som händer fram till den tiden eller genomföra elektriska tester för att hitta problemet.

Fråga: Min ugn tänds och går, men när den stängs av kommer pilotlampan alltid att släcka, hur kan jag fixa det?

Svar: Det låter som om du behöver ett termoelement.

Fråga: Mitt avgassystem från utsidan luktar svagt av naturgas, men ingenting inuti. Är det här normalt?

Svar: Jag har aldrig hört talas om det eller stött på det och kan inte tänka på hur det skulle vara. Med det sagt, om du verkligen gör det, skulle jag testa det. Du vill aldrig lukta gas.

Fråga: Vad betyder det om vit fläktmotorkabel ansluten till en svart ledning som ansluts till fläktbegränsningskabel berör fläktkåpan och den börjar gå Det är en kortslutning i motorn vilket betyder att ersätta, eller hur? Fläkten slår inte på något annat sätt och brytaren fortsätter att snubbla.

Svar: Det låter som ett kort, ja.

Fråga: Varför slocknar pilotlampan när min ugn startar?

Svar: Det kan vara en svag låga så att någon form av luftflöde kan släcka den. Kanske är det dock en intermittent pilot. Jag vet inte om så många inställningar. Kan vara ett dåligt termoelement. Kanske dålig värmeväxlare. Jag kan verkligen inte säga säkert utan att vara där och köra några tester.

Fråga: Vad betyder "tryckbrytare öppen med förbränningsluftinducerare aktiverad"?

Svar: Det betyder att den elektriska anslutningen som tryckomkopplaren ska "stänga" inte gjorde och att den var "öppen" tillåter inte att el går vidare till nästa steg så antingen är omkopplaren dålig eller så finns det något som förhindrar tillräckligt med sug för att göra det "stänga". Kan vara en dålig inducerare eller en blockerad skorsten men vanligtvis är det omkopplaren. Detta skulle vara det första jag skulle kontrollera.

Fråga: Jag har en ruudugn som är ungefär 4 år gammal. Nyligen har det börjat korta cykler. Jag har kontrollerat allt och till och med bytt filter men det gör fortfarande samma sak. Jag har kunnat ta av dörren och det fungerar bra men när jag sätter tillbaka dörren kortsluter den cykler igen. Vad kan vara problemet?

Svar: Det kan vara smutsigt och vill ha mer luft, men det kan också bara vara drastiskt låga temperaturer som gör att enheten kör mer för att hålla jämna steg. Min gör det.

Fråga: Jag har en Goodman-luftugn som är ungefär 13 år gammal. Jag bytte ut tryckbrytaren för några år tillbaka och har fått fläkten bytas ut för ungefär ett år sedan också. Jag har för närvarande problem med att få värme. Ugnen kommer att gå, men ibland blåser den inte varm luft. När det händer låter det som om brännarna tänds och släcks. Jag bytte ut termostaten redan, men det fungerade inte. Några idéer?

Svar: Om brännarna startar och nästan omedelbart skulle min första tanke vara flamsensorn men utöver det kan jag inte ge råd baserat på den information som tillhandahålls.

Fråga: Varför kommer inte fläkten på utsidan att sätta på min ugn? Den är fast.

Svar: Om din fläkt sitter fast har motorn troligen låsts och måste bytas ut.

Fråga: Vilken temperatur ska luft som kommer ut från värmeväxlingen vara? Är 113 grader korrekt eller ska det vara mellan 120-125 grader?

Svar: Fläktens gränslägesbrytare ska berätta vilket område temperaturerna ska gå i. EX- 130-160 grader kan stämplas på det.

Fråga: Medan ugnen är i en lång värmecykel (~ 30 minuter) kommer jag att höra inducerarmotorn avstängd i 1 sekund och sedan startar den om och fortsätter att gå. Denna 1 sekund avstängning av induceraren kan hända tre eller fyra gånger under den 30 minuters värmecykeln. Endast induktionsmotorn stängs av under denna 1 sekund. Ugnsfläkten fortsätter att gå. Behöver IDM byta ut eller möjligen den runda manuella Honeywell-termostaten? 14 år Tempstar-ugn.

Svar: Staten skulle inte ha något att göra med det. Har du en inducerare med variabel hastighet? Kanske ändra hastigheter? Om inte, bör det gå hela cykeln, för om det stannar kommer tryckomkopplaren att öppnas och stänga av enheten och om så är fallet är du glad att det bara är en sekund eller annars skulle du inte ha värme. Du kanske vill kontrollera det innan det är brådskande.

Fråga: Min gasugn slår till, går i några minuter och stängs sedan av. Jag har bytt ut säkringen och har också bytt ut motorn. Vad mer kan det vara?

Svar: Jag skulle inte ersätta saker om jag inte visste att de var dåliga för att spara pengar. Jag kan inte säga baserat på informationen här, men att räkna ut vid vilken tidpunkt i cykeln det stoppar skulle hjälpa. Kanske skulle det vara bäst att testa kretsen om du vet vad du letar efter. Om inte, bör du ringa en teknik och låta dem diagnostisera.

Fråga: Mitt inloppsrör för kall luft blåser varm luft efter att stängningen av induktorfläkten är avstängd, är det normalt?

Svar: Nej. Inloppet ska aldrig blåsa ut luft.

Fråga: Om en inducerarfläkt fungerar men kanske blir utsliten, kan det orsaka att en tryckbrytare inte fungerar som den ska?

Svar: Det kunde, ja. Det skulle inte dra tillräckligt med vakuum för att utlösa omkopplaren.

Fråga: Min Rheem-ugn från 1979 i min övervåningsvärmeskåp fungerar bra med 1/2 blå 1/2 gulaktig pilotflamma. Inuti dörren där den är inrymd är det mycket varmt att ta på och även insidan av garderoben värms upp! Jag är rädd att använda min värmare, kan det utgöra en brandrisk? Vad kan orsaka den heta dörren och värmen inuti garderoben? Vad ska kontrolleras?

Svar: Jag tänker att det är så varmt för det är troligtvis en naturlig utkastsenhet och ligger i ett trångt utrymme. Med tanke på att det är nästan 40 år om du kan, skulle jag överväga att budgetera för en ersättare och definitivt investera i en rök / CO-detektor.

Fråga: Jag installerade min nya oljeugn Patriot 80. Avfyrade det och allt fungerade! Brännaren startade, sprang för sin cykel och stängde av. Men sedan märkte jag att fläkten för rörlig värme inte startade. Vad ska jag kontrollera?

Svar: Med tanke på att enheten är ny skulle jag först leta efter en lös anslutning. Därifrån måste du bara testa kretsarna och se var uppdelningen är och sedan avgöra varför. Det finns några för många möjligheter att lista utifrån informationen.

Fråga: Hej. Jag har en två år gammal RUUD-gasugn. Den körs i exakt 8 minuter, sedan stängs allt av och startar om efter 30 sekunder. Denna cykel upprepas tills önskad temperatur har uppnåtts. Jag kringgick termostaten, och samma sak händer. Några förslag?

Svar: Ibland kommer en tvåstegsugn att göra det mellan olika steg, men om det hela tiden händer under hela cykeln och du har hoppat över statistiken, skulle jag först misstänka höga gränsen. Kontrollera ditt filter och om du inte har rengjort enheten ... kan det vara för mycket luft som inte kommer ut ur kammaren. Det här är bara en gissning långt ifrån och vad jag skulle kontrollera om jag var där.

Fråga: Min ugn ger mig ett fel som säger "kontrollera tändare eller jord." Allt fungerar ordentligt tills fläkten startar. Vid den tiden stängs brännarna av och fläkten går i ungefär en minut. Sedan stängs det av och processen börjar om igen. Är det något jag kan ta itu med?

Svar: Tyvärr, även om det kan vara något enkelt som du kanske kan åtgärda, kan jag inte hjälpa till att hitta problemet utan att köra tester. Försök att återställa brytaren och kontrollera ditt filter. Se om något händer som verkar i vanligt men annars måste elektriska tester förmodligen köras. Förlåt.

Fråga: VARFÖR utlöser elugnen brytaren men inte luftkonditioneringen?

Svar: Dessa två enheter finns på separata kretsar (eller borde vara), så det är inte onormalt.

Fråga: Behöver den yttre HVAC-fläkten gå när du använder värmaren?

Svar: Det skulle vara en värmepump och inte alltid. Fläkten svalnar kompressorn ... inget problem för de flesta just nu så den går inte om den inte behövs.

Fråga: Min ugn är tio år gammal och rengörs och kontrolleras av samma företag två gånger om året. För en månad sedan kom en kille ut och städade den som ingen annan någonsin har gjort. Han hade bitar överallt! Nu är filtren smutsiga varannan vecka ... någon aning varför? Svartaktig färg.

Svar: Tja, om fläkten inte hade tagits ut och rengjorts förut så kunde den fungera bättre och dra in mer damm.

Fråga: Hur fixar jag en ugn när det slår när den slås på och när den stängs av?

Svar: Om det är oljekonservering av kanalarbetet (som vanligtvis är den typen av ljud ... trycksättande och trycklösande med fläkten) måste du lokalisera svagheten och förstärka den.

Fråga: varför fläkten går hela tiden och stänger aldrig av den?

Svar: Om den kör "hela tiden" är antingen din fläktströmställare inställd på "fläkt" istället för "auto", eller så finns det en kortslutning i antingen lågspänningsledningen, stat eller på kortet. Du kan koppla bort lågspänningen från kortet för att se om den stannar. Det skulle berätta om problemet är kortet (om det fortsätter att gå) eller om det är i ledningarna och stat. Anslut sedan ledningarna igen och koppla bort stat. Om fläkten fortsätter att köra, är statistiken bra, och problemet är ledningen. Grön tråd styr fläkten. Så rött vidrör grönt skulle få fläkten att springa kontinuerligt. Försök bara om du är säker på att du vet vad du gör.

Fråga: Jag installerar en ny draginducerare (avgasfläkt) som levererades med fyra gränslägesbrytare som har fyra olika färgade prickar (vit, gul, röd och blå) på sig. Jag har bara två gränslägesbrytare på min ugn, den övre gränslägesbrytaren är blå prickad och den nedre är gul prickad. Stämmer jag korrekt med den nya gula prickade gränslägesbrytaren eftersom jag bara byter ut min nuvarande gula prickade nedre gränslägesbrytare?

Svar: Det låter som om du har ett "kit" som kan användas på olika enheter så jag skulle säga ja du borde ha det bra även om jag förmodligen skulle göra båda gränserna men åtminstone behålla de som går med din enhet som reservdelar.

Fråga: Min ugn fungerar bra. Den ventileras ut framför huset. Varför har den en sådan konstig lukt bara ute när ugnen tänds?

Svar: De enda dåliga dofterna (ruttna äggliknande) jag känner till har varit ett resultat av en dålig värmeväxlare. Jag säger inte säkert att det är du för jag vet inte vad du luktar, men det finns vanligtvis ingen dålig lukt från dessa ventiler.

Fråga: Induktionsmotorn startar inte eller roterar en halv varv när ett värmeanrop initieras från termostaten. Motorn snurrar ganska bra när den snurras för hand. Är min ugns inducerarmotor trasig eller fungerar något annat, som tryckomkopplare, fel? Ljuset ger mig en kod 31.

Svar: Du kan ha en kondensator på din inducerare som är dålig. Inte alla enheter har dessa men vissa har. Om inte så kanske styrelsen inte skickar ström till induceraren. Du måste kontrollera spänningen för att se till att det händer och om det är kanske motorn fortfarande är dålig men snurrar fritt.

Fråga: Ugnen går och värmer huset bra, men huset är torrt. Ugnsfuktaren fungerar, men huset är fortfarande torrt? Vad kan jag prova?

Svar: Har du ökat luftfuktighetsprocenten som skapats av luftfuktaren? Att tillsätta luftfuktighet är det enda sättet att lösa problemet. Kanske är din luftfuktare inte dimensionerad ordentligt. Jag önskar att jag kunde lägga till något mer, men det finns egentligen ingen "fix" om allt fungerar.

Fråga: Nästan varje morgon när vi vaknar och vårt hus fryser. När jag går till ugnen ser jag felkoder 10 och 61. Varför har vi konsekvent ett fläktfel? Ugnen är helt ny!

Svar: Även om jag inte kan vara säker på att det här är din fråga, ofta när någon har konsekventa fläktproblem, beror det på att luften som kommer till ugnen är otillräcklig. Det kan vara ett smutsigt filter, underdimensionerad kanal eller inte tillräckligt med returluftsregister. Detta är särskilt vanligt när du installerar en ny enhet på äldre hemmakanaler och kanalerna har inte gjorts om ordentligt.

Fråga: Min gasugnmodell nugm100ehb1 tar förbränningsluft inifrån hemmet, är det korrekt eller korrekt?

Svar: Ja så länge det finns tillräckligt med fritt luftutrymme. Det finns ett diagram i installationshandboken som berättar hur många kvadratmeter du ska ha. Jag är inte säker på om det gäller din modell, men vissa säger att det kommer att förkorta garantin på enheten. Du kanske vill titta på din manual och garantiinformation för att ta reda på det.

Fråga: Vår ugn fungerar bara när vi lossar luftintagsröret från dess anslutning till ugnen. Vi har säkerställt att luftintagsröret är klart. Ugnen är en nittio procent effektiv ugn. Några förslag?

Svar: Det är möjligt att luftintaget är för litet för det avstånd det reser. Du måste läsa installationshandboken för att se vad rätt storlek baserat på avstånd rekommenderas.

Fråga: Varför öppnar min ugnsgasventil hela tiden?

Svar: Jag vågar säga antingen att den är defekt och behöver bytas ut eller är kopplad i fel och får konstant kraft snarare än att öppna på kommando.

Fråga: Min termostat har en timer (lämna / återvända, etc.) så min ugn kommer att komma upp på temperatur första gången den blir ombedd att stänga den till nästa intervall. Vad tror du att det är?

Svar: Det finns hundratals termostater på marknaden så jag kan inte berätta för dig mycket mer än att läsa din manual och dubbelkontrollera din programmering. Det låter som om något kanske har programmerats felaktigt. Tyvärr programmerar de alla olika så jag skulle inte vilja gissa.

© 2012 Dan Reed

Suzie N den 13 mars 2020:

Jag har en 6-årig Goodman-propanugn och nyligen har ugnsinduceraren fått blåsa luft 4 till 5 gånger innan värmen sparkar på. En serviceman kom ut och städade allt och naturligtvis fungerade det perfekt medan han var här, men det började blåsa igen senare. Han tror att det är induceraren men jag trodde att fläktinducerarens uppgift var att blåsa luft. Har du några idéer

Merlin M den 6 oktober 2019:

Hej Dan,

Fantastisk artikel, tack.

Vi har en gammal Heilugn som snart måste bytas ut. Fram till dess försöker vi halta förbi (liten stad och entreprenörer är mycket upptagna)

Vår ugn kommer mellan steg 7 och 8 men de korta cyklerna. After the system warms up (flame burns for ~60 sec) the blower comes on but then the system starts to short cycle. Flame is on for about 2sec then off, one 2sec off and so on. Heat is delivered to the vents but clearly this is not right.

I have done the basic, check filter, change thermostat batteries, looks on roof to ensure eventing. At first I thought flame sensor but tow problems with that,

One, if that was the issue why would the furnace warm up. My thought is a bad sensor would prevent this. And two, for the life of me I cannot see a flame sensor on this unit.

Any suggestions?

Camster on March 13, 2019:

Hi Dan. So yesterday a furnace technician came to inspect my 23 year old Lennox High Efficiency Gas furnace. He said that the temperature in one of the ducts registered 68 degrees and if it reaches 70 the furnace will shut down. He said I probably need a new furnace. What is he talking about please?

[email protected] on March 08, 2019:

Every time we cut our furnace on into the old one it's one of the fan blowers fucking ancient and now it smells and it's smoking so when we cut it off and then we try to cut it back on the next day it just doesn't even turn on what could it be it was really dusty and stuff my life but another filter for it and it's just not working we cut the switches back on through the fuse box and it doesn't cut on and it's getting cold man what do I do what could it be

connie on January 01, 2019:

I have a new York furnace in my garage. I noticed that I feel warm air coming out of the furnace box in garage, while it is dispenseing warm air into the living space.

Dan Reed (författare) on November 21, 2018:

Joe689 - So here's a theory. The old stat was perhaps inaccurate thus maybe the furnace wasn't heating up as much. No perhaps it's running longer thus increasing the temperature in the duct. As it heats up, the duct may expand and as the heat shuts off but the fan is still running and the temperature dropping the duct contracts and causes a "thump" or oil canning sound. I can't really see any other way a thermostat could cause this to start happening other than pure coincidence.

Joe689 on November 19, 2018:

Hi Dan, thank you for the detailed run down. Very easy to follow and intuitive. Thanks for making a complex subject a little easier.

I have a Luxaire gas furnace. I just installed a new thermostat, and started to observe some different behavior. When the thermostat reaches its temp, I hear the "clicks", and then right after the furnace make a thump, deep enough to hear through the floor, and then one more thump almost right after. The fans continues to run for a minute, and turns off. This did not happen with old thermostat. The "thumps" also does not happen all the time. I try to recreate it by toggle the temp up and down but can not get it to repeat. Only when it has been on for some time, does this thump upon signal to turn off occur. And it does not happen all the time. By the way, this is for heat. What could this be? I know it is not the fan because the fan does not turn off right away. It is right might the thermostat clicks.

It never happened with old thermostat. I am about 99% sure I wired it correctly. All my wires were labeled, and I also wrote down what lettered slots they were going in on the former thermostat. With that, it was pretty much 1:1 with the new thermostat.

Thanks in advance

Dan Reed (författare) on November 15, 2018:

Ray - While I can't be sure what the issue you're having is I can say that typically a unit that runs until there is a failure will automatically kick on the blower as a default safety feature but it should shut off within 5 minutes or so after that. If you're having a limit issue, this could be why you're having problems. Perhaps, since the part is cheap and easy to change, try replacing it and see if that doesn't resolve the issue.

Ray Brewer on November 15, 2018:

I have a furnace that if it stays on for a long period of time will trip the limit switch and blow cold air and the only way to shut it off is switch the breaker off. I have a new filter and all my vents are open. Not sure what else to check?

Dan Reed (författare) on October 29, 2018:

Ryan - There are a few things that could be going on and it would probably be best to get an HVAC technician out there to look at it. Gas isn't anything to mess with and hopefully not but you could have a heat exchanger issue and that would definitely require a tech to repair. Good news would be that you likely still have a warranty on the exchanger if it is your problem. (Not the labor to install it but the part itself.)

Casey Rohman on October 28, 2018:

Thank you very much for your reply, Mr. Robbins. My post here didn't appear when I checked back after posting, thus my late response. The breaker is the proper size, and no other electrical problems are appearing in the house.

However, your advice regarding an electrical problem was correct. I think that even though I was careful to reconnect the new control panel properly, it seems likely that at least one of the connections was a bit loose. After I went through and rechecked them all as well as other electrical connections in the furnace, the problem disappeared and the furnace has been functioning properly since. Your patience and willingness to help are much appreciated!

Ryan Jewell on October 26, 2018:

I have aTrane 2 stage furnace. It makes it to around item 7 in your start up list. The furnace will be lit for about 15-20 seconds and then go out... I can hear a waffling whistle noise and see fluttering in the flame at the exit of the gas tubes like it has too much air or not enough gas flowing. And then the middle to further away from ignitor gas lines blow out and it cuts gas to the unit to shut off. Any thoughts on what wrong?

Dan Reed (författare) on October 26, 2018:

You're welcome Brian. Glad I could help some. Best wishes!

Dan Reed (författare) on October 26, 2018:

Tom - I'm sorry no. There isn't enough here for me to offer sound advice. Perhaps the limit? Those are a common failure in older furnaces.

Brian S. Pollack on October 25, 2018:

Hi Dan,

Thanks for the input. It is the pressure switch. I can now return the control panel I ordered and had someone else install the pressure switch. Next time i'll know. thanks for your expertise!

Tom on October 25, 2018:

I have a old furnace it’s cal a Stewart Warner . It about 40 years old. I just had the thermal coupling replace and it was working fine then it warm up outside so I turn it off. Then when I needed heat again it wouldn’t come on. I can hear the click in the thermostat To on the furnace but nothing any idea?

Dan Reed (författare) on October 23, 2018:

Don - This sounds more like a pressure switch problem to me. Perhaps check out my article on that and see if it helps.

Dan Reed (författare) on October 23, 2018:

Brian - I would be more inclined to think it's the flame sensor or pressure switch. If the sensor is dirty or pressure switch is weak, it could be giving a false failure that can happen within split seconds causing the valve to click open and closed but so fast that the flames don't actually go out. This is my thought from a far. Perhaps check them and see.

Dan Reed (författare) on October 23, 2018:

Casey - When there are multiple part failures in a row like this I always consider the incoming power and circuit. Is the breaker sized properly? Is the furnace on it's own dedicated breaker? Are there any other "occurrences" in the home with other appliances or lights? I wish I had an easy answer here but testing will definitely be required to definitively pinpoint the issue.

don murray on October 20, 2018:

Hi Dan, I have an older carrier furnace, light is on constantly, and no blinking noticed. Inducer spins, I hear the blower sound, igniter glows hot, then everything shuts down.

I just replaced the gas valve, and now the same thing is happening. Any ideas? could the gas valve I just put in be bad ? The gas is turned on to the furnace, lol...

Brian Pollack on October 20, 2018:

I am trying to figure out what going on with my Trane XE80. It can be either the limit switch, control panel, or gas valve that is clicking. The furnace runs, no problems with the start. It remains on and about ten minutes into blowing hot air it will click about 5-10x. The flames will flicker on and off with each click. The furnace is still running, the flames come back continually and the clicking goes away.

I have already checked the thermistor. Any thoughts?

Dan Reed (författare) on October 18, 2018:

While your message isn't clear to me I can say that changing the filter will help keep temps down but has nothing to do with the pressure switch. The problem may be the pressure switch however the 2 are not related. Perhaps check out this article and see if it helps...https://dengarden.com/appliances/Everything-You-Ne...

Reed Wickstrom on October 17, 2018:

I have a Heil 2 stage filter and it does nothing when thermostat calls for heat; however, if I unplug the limit switch the inducer motor starts and then shuts off around 30 seconds later after I reconnect it. FYI, I checked the furnace filter and it was dirty. I am thinking that it overheated. Do you have any suggestions.

Dan Reed (författare) on October 11, 2018:

Call the company who installed it and ask them to check it out.

Carol miller on October 11, 2018:

I have a 2 month old heater/air con. Installed and it gets very very hot to touch. What should i do?

Dan Reed (författare) on May 16, 2018:

Craigh S - I can't be sure without testing. Maybe the board is bad? Are you sure it's the rollout switch and not the temperature sensor on the blower housing?

Craigh S on May 14, 2018:

Why would rollout switch error show when it a/c is used but not when heat is used?

Dan Reed (författare) on May 01, 2018:

Derek - I really can't think off why these two would be running simultaneously because of your cutting concrete unless you got water on the board and shorted something out. I could maybe understand just the blower but not along with the inducer. And are you sure this is a result of your work or that you just happened to notice because you spent so much time down there?

dgrandstaff on May 01, 2018:

I was cutting concrete close to the furnace and there was a lot of dust, now the exhaust fan and the blower run at the same time nonstop.

Dee Kae on March 25, 2018:

Thank you for responding.

Dan Reed (författare) on March 25, 2018:

Well Dee, Like other mechanical working things, they sometimes just do something weird and turning off and on the stat can trigger a new call and voila, it works. I wish I could offer a better explanation but it does happen. My furnace will sometimes shutdown on a real cold night because I believe the "heavy" cold air along with a right wind direction overcomes the pressure switch/inducer and can trigger a lock out. Wind stops, I reset the unit, voila...it works. It is very difficult when a cause can't be pinpointed. Next time the furnace shuts down see if you can catch the blinking red light code and maybe that would help.

Dee Kae on March 25, 2018:

I have a Tud-B series older Trane furnace. It is cleaned professionally every fall and last fall HVAC said it's still in great condition. On Feb. 22, March 3, March 6 and March 25, the furnace stopped working but started again when the thermostat was turned off and back on. I haven't called HVAC yet because it's happened late at night and on weekends so it has seemed to be better to try turning it off and on first. Once last summer the newer air conditioner stopped and they couldn't duplicate the problem because it started working when they got here and turned the thermostat back on. I have a newer electronic programmable thermostat. I've changed the batteries twice (display was still working), cleaned it (no visible dust) and tightened a loose anchor screw. What else could cause my problem besides a faulty thermostat? Turning the thermostat off and right back on has turned the furnace back on all four times. Thank you!

Dan Reed (författare) on March 06, 2018:

I would say perhaps you have a slow close gas valve however if it keeps running or goes into lock out then I don't think that's it. It sounds like the valve itself maybe going bad. It's a "normally closed" valve and if the power is being lost in the valve then it will not hold it open and thus creating this intermittent issue. I can't swear to it without running tests but I would have it checked out because it will cause other components to wear out if it's constantly starting and stopping.

RandysPCs on March 06, 2018:

I have a Coleman furnace that acts like it's running out of gas sometimes. I have watched it and what happens is, the induction fan runs, ignitor glows, gas lights but then gradually the flame gets smaller and goes out. Then the gas valve clicks off and the cycle starts over, sometimes it will stay running sometimes it goes into lock out. Any ideas?

Dan Reed (författare) on March 06, 2018:

Lowski - I'm nearly positive it's the flame sensor and is probably just a bit in need of a cleaning. You likely won't even be able to see dirt on it but it doesn't take much at all. I've written on how to do this so perhaps if you need some guidance you could check that out. Thanks for reading.

lowski on March 05, 2018:

Hi Dan,

I recently replaced the circuit board on my Ruud 80%. Apparently there was a bad relay, causing my inducer motor to constantly switch between hi and low, delaying the furnace from ever igniting. Since I switched out the board, it has worked fine, with the caveat that every once in awhile, when the inducer motor turns on and the pressure switch makes, I hear the gas ignite but then turn off right away; but the blower motor still comes on and blows cold air. Once the blower motor turns off, the inducer comes immediately on and the whole sequence starts again, but this time with the flame staying lit and working properly. Thoughts?

Dan Reed (författare) on February 26, 2018:

Roger, There are a lot of possibilities based on the info you've provided. I would need more to offer any sound advice. Maybe igniter is bad? Maybe inducer/pressure switch is preventing it due to obstruction or part failure? Maybe board? I'm sorry but I can't help much at this time.

Roger on February 26, 2018:

furnace turns on but the igniters don't light up.

Dan Reed (författare) on January 27, 2018:

I don't think it's either to be honest. Sounds more like an intermittent pressure switch issue. See my reply to John.

Dan Reed (författare) on January 27, 2018:

Sounds similar to how a pressure switch will act sometimes. It's cheap and easy to fix so maybe give it a try if it's in the budget.

Jakobsdad on January 26, 2018:

My furnace works perfectly for one or two cycles then it goes through the start up process but the igniter doesn't come on. The furnace continues through the whole start up process then blows regular air through the system. if I turn the thermostat to the off position and then back to heat it works perfectly for one or two cycles then repeats. do you think this is a thermostat issue or an igniter issue? the igniter works as it should after the manual power cycle from the thermostat.

john on January 26, 2018:

My furnace works perfectly for one or two cycles then when the thermostat calls for heat the igniter doesn't light and it blows cold air only. I can turn the unit off then right back on and it works perfectly again until one or two more cycles then I have to repeat a powering down to get it to work

Kathleen8 on January 26, 2018:

You are probably right! hahahhaha I figure it there was a problem, it would have shown itself by now. Tack!

Dan Reed (författare) on January 25, 2018:

And though I hate to say it, that may be exactly why this is an issue for you. Furnaces aren't as quite when you have to sleep next to one as they are in a basement and is likely why the evenings seem worse...it's quieter, colder, and you're right there for it all.

Kathleen8 on January 25, 2018:

Honestly, I don't know about furnaces. It's a Carrier 59SC5A I believe.. I don't believe the manual says it's 2 stage. I thought the filter was dirty, so I changed it with a nice Filtrete filter and no sluggish noises upon the start of cycling. Then 3 weeks later, it started doing it again. I looked at the filter and it was dirty again. So, I jut put in a filter from ACE Hardware and the noise came back. It will only usually happen in the evening when it actually does happen.. You hear the switch and then it's this sluggish noise like it's having a bit of trouble getting going) from what I assume is the air draft inducer and then it starts blowing just fine. My brother thinks maybe it's just working harder? I can't believe I'm the only person with this issue..then again, I live in a tiny house and the furnace is right there next to my bedroom so I hear EVERYTHING.

Dan Reed (författare) on January 25, 2018:

Kathleen8 - I can't really say much based on the information here but since it's condensing...is there a chance it's also a 2 stage unit??? If so, the gas output and blower speeds may vary by cycle and whether it's calling for the first or second stage.

Kathleen8 on January 25, 2018:

Hi, I have a Carrier Condensing gas furnace. Sometimes, when the furnace kicks on and starts it's cycle, it sounds sluggish before the blowing begins. Most times, you hear the click, the cycling starts and it starts blowing but it seems like since we are in the midst of winter and it's on all the time, it happens for a few cycles during the evening, but not all the time... Any ideas? Could there be dust stuck somewhere? Tack!

Dan Reed (författare) on January 16, 2018:

Unfortunately there are a too many possibilities for me to say anything certain. Maybe a fan limit? Intermittent pressure switch? Gas valve? Circuit board? Unless you just want to start throwing parts at it, you'd need a tech to troubleshoot the circuit.

Phyrfitr on January 16, 2018:

i have a york 90+ 100,000 btu single stage unit, the thermostat will call , the inducer motor will spin up the solid igniter will glow the gas valve will open and the furnace will cycle, for five minutes or so then the flame will go out but the inducer and blower motor will continue to run, the igniter will glow and the gas valve will start clicking constantly and the flame will ignite multiple times causing multiple fuel ignitions sometimes making a Poof sound, I sit and watch it thru the peep hole, this has been going on now for about A week, Any thoughts ?

Bill Fish on January 14, 2018:

Thanks for responding to my question. You said that my problem might be related to the flame sensor, with the limited info I gave ya. So I cleaned the flame sensor, which was very simple, and my furnace is working great again. I probably saved a couple hundred dollars by doing that myself. Thanks again.

Steve Stark on January 08, 2018:

I have a 14 yo Tempstar gas furnace. During a long heating cycle, the inducer motor will cut off for a second and then come back on. This happens maybe 3 or 4 times during the heating cycle. Does the IDM need replacement? Or, could the thermostat be faulty? (round manual Honeywell thermostat) Thanks

Dale on January 03, 2018:

Have a 10 year old furnace, have it cleaned and checked twice a year. A month ago the fella took the thing apart like never before, put it back together and left. Now the filter is filthy after two weeks. That never happened before. Have any ideas what happened? Thank you. 1/3/18. [email protected]

Earl on January 03, 2018:

My furnace will not stay running unless the door is off, why?

Dan Reed (författare) on December 30, 2017:

Angelo - It seems maybe the thermostat is the issue since the furnace will only turn on when the stat says to so perhaps it's not reading properly???

Dan Reed (författare) on December 30, 2017:

Jeff - I'm sorry but there isn't enough for me to offer much. Check your filter. Could be a high limit switch??? Not sure though.

Angelo on December 29, 2017:

I have Lennox Meritt series that's 13 years old. It started to act weird yesterday. It will only turn the furnace on and maintain the house temperature if the thermostat is set at 73 and above. If I set the thermostat below 73, it will will not turn on the furnace.

Jeff on December 28, 2017:

I have a Coleman I replaced the pressure switch and the thermostat it is running a cycle at two set to 70 but any higher it will run as well then shut off and not fire in less I turn it back down to 70 and cut power and reset it

Dan Reed (författare) on December 26, 2017:

RK - It sounds like you either need a new motor and/or motor capacitor. I don't recommend using your hand. I suppose it may be getting bad voltage from the board as another possibility but you may want to call a tech.

RK on December 26, 2017:

Hello, I have Carrier weathermaker 8000 gas furnance. Very often furnace would not start and I have to rotate the motor by hand and press the cover switch to start again.. If i leave it, it may start randomly after few hours on its own Any suggestions

Dan Reed (författare) on December 17, 2017:

Craig, Though I can't say for sure from here, I would first check the hi limit and is the coil for your a/c new too? If not, perhaps it is clogged and blocking air flow??? Is the new furnace fan perhaps more powerful? If so, your ducts may not be big enough on the return side...especially if you added an air cleaner. These are my suspects. Thanks for reading.

Craig on December 15, 2017:

Have a Goodman furnace installed on 2016. I set the thermostat to 72 the furnace starts up. Runs for a while tries to make temperature but then cuts off and there is red light blinking 4 times. After a while when the temperature has dropped it kicks back in. I replaced the filter. The thermostat was recently replaced. I have checked the airflow outlet and inlet they don't have any objects. Would a leaking window sill or older windows result in this kind of behavior where the furnace cuts off? This is again a brand new furnace.

Dan Reed (författare) on December 14, 2017:

Greg, I'm not sure what advice to offer based on this info. You experienced some sort of failure that is apparently intermittent so when you reset the breaker it started over and apparently didn't have the same problem at that time. In short, something is happening to shut down the unit and you'd need to know at what point in the cycle the unit shut down and caused the unit to "lockout". Any failure that happens 3 times will put the furnace into "lockout" for a set period of time before it tries again. Sorry I can't be of much help based on this info.

Greg Staples on December 13, 2017:

Furnace stopped working the other day, wiggled wires, tripped breaker back and forth, after a bit it came on and worked through the night fine. Same thing happened again the next night. Replaced the breaker because there didn't seem to be any power going to the furnace. Furnace is working so far today but when it is running it seems to ossolate power now and then. Any ideas?

Dan Reed (författare) on December 11, 2017:

Thomas - It sounds like you're not getting enough air flow when the filter is in. Perhaps it's restricting the airflow just enough to make the unit overheat and shut down prior to satisfying the thermostat. Often when adding a high end air cleaner, the ducts coming to it need increased in size to allow for more air to keep the unit temperature within it's confines and not overheat the motor or exchanger. Hope this helps at least to understand what the issue MIGHT be. Thanks for reading.

Thomas on December 10, 2017:

If I remove the air filter on my electric furnace then I heat until it reaches the Nest thermostat selected target temperature. If I place the air filter in, it doesn’t reach the selected temperature but is about 4 degrees colder. What is wrong and what is the fix?

Dan Reed (författare) on December 08, 2017:

Dave - They can vary. The best way to know your range is to check the High Limit/Fan Switch. There is usually a temp range on there for your unit.

Dave on December 05, 2017:

What should the heated air coming out of heat exchange Be is there a minimum temp ??? Like 120 deg ?

Dan Reed (författare) on November 12, 2017:

John - That's an odd one but likely an issue with communication between the stat and furnace. I'm sorry but can't offer much there other than rechecking your programming and running electrical tests to see what's making the unit shut down in that first cycle.

John Beattie on November 11, 2017:

My gas furnace comes on for the 1st program cycle of the morning but doesn't complete the cycle and will stop with out reaching the programed setting. If I turn the furnace on/off it then acts like it completes a heat cycle without the burners on. Then in a minute or so later the furnace comes on and then regularly runs the rest of the day. what might be wrong?

Dan Reed (författare) on November 10, 2017:

Ozzie - A high efficient furnace has an intake and exhaust pipe and connection usually. Sometimes guys will let the unit pull air from in the home on the intake and not run it all the way outside. In order to do that, they are supposed to make sure there is enough free square footage to provide the needed intake. Taking that door off may be giving you just enough to do the job but you shouldn't have to leave any covers off your unit to make it run. Hope that helps.

OzzieSch on November 10, 2017:

What exactly brings in the outside air for an efficient furnace? I don't get enough outside air to combust the gas. When I take off a little side cover on the furnace to let in inside air, the furnace works properly. What is my problem?

Dan Reed (författare) on November 08, 2017:

Lee - If that's the case then they may need a good cleaning. I'm a little stunned though since a flame sensor should detect that the burners aren't lit since one needs to fire to fire the next and the next. ???

Dan Reed (författare) on November 06, 2017:

Marco - I'm sorry but for me to help I would have to perform electrical circuit testing to pinpoint your problem here. I would start with the thermostat. Sounds like it may be suspect.

Dan Reed (författare) on November 02, 2017:

Thank you Jonas!

Jonas Porter on November 01, 2017:

This was just an awesome explanation. Thank you. Thank you.

Dan Reed (författare) on October 21, 2017:

Kevin - There is obviously a short somewhere. Likely culprits are the transformer and/or entire board. There could be other causes but this is what I'd suspect. Thanks for reading.

Trina Bowers on October 19, 2017:

Ok i checked the fuse, i clean the heating sensor and the blower is working, glow ignitor comes on, slow flashing green light. I checked the thermostat ....the problem is i cant seem to get a flame ignited i dint know what else to do...i want to call for help to be my last resort.

Jw clink on October 19, 2017:

I replaced my ignition last year and furnace work fine.

This year it will not even get hot.

Fan works fine.

Any idea?

Kevin Zoch on October 17, 2017:

I have a Trane Furnace that I determined has a blown fuse on the control panel. When I replace the fuse and push the black switch that the metal panel touches it instantly blows again.

Aaron on October 13, 2017:

I have a Colman Evcon. It is flashing 4 flashes meaning bad limit switch. Tested all switches and checked out. Have a green flash when unit not heating. Bad board?

Dan Reed (författare) on October 07, 2017:

Duane - It sounds like it. If the inducer fan/motor is shot then nothing will work as it's the first step in the heating cycle and if it is bad, the whole assembly is usually sold as a piece and is typically specific to it's brand so universal parts aren't likely going to be an option for repair. You'll need to find the distributor for your brand of furnace to find the part most likely. Thanks for reading.

Duane on October 06, 2017:

The induction fan does not start it just hums. It does not spin. Is the fan bad or is there something else I should look for?

Dan Reed (författare) den 11 september 2017:

Amacblue - The coil sits on top of the furnace. It's not part of the furnace. It is not always possible for a homeowner to do this since sometimes there is not way to access the underneath of the coil where dirt and such collects in which case it would need to be removed and that DEFINITELY requires a service technician. If you can however access the underside, congrats and it should be cleaned but carefully and not to bend the fins over so that air can't pass through. Thanks for reading.

Amacblue on September 08, 2017:

I would like to clean my coil on my furnace however o can't seem to locate it. It is a carrier just like the one pictured thank you

Dan Reed (författare) on July 05, 2017:

Luis - You may have a blown fuse on the board. It's usually 3 amp fuse that is like that in a car. Can't say for sure but that's where I would start. Thank you for reading.

Dan Reed (författare) on March 26, 2017:

Robby =- There is a laundry list of things to check from here however it doesn't seem coincidental that this is happening after the stat was changed. Sounds like perhaps your white wire isn't making good contact or in the right spot. Double check your stat wiring. Beyond that, there are too many things to check to list here. Fuse on board? Gas valve? Ignitor bad? Limt? Pressure Switch? I'm sorry I can't be more helpful from here. Thanks for reading.

robby on March 25, 2017:

My heater stopped working yesterday nigh (it had stopped once few months ago, we changed the thermostat battery and it worked fine). After it stopped working, I put a new thermostat and still no luck. These are the few observations, please help in letting me know what is wrong

1) the AC works fine with both thermostat. The AC turns on (outside the house) and the blower blows air

2)On heat, the fan ON position gets the blower working (and you can hear the blower unit below the furnace making noise).

2)On heat, auto, nothing is working. The blower does not work, the flame is not lit (however the pilot flame is lit fine)

While changing to new thermostat, twice on Heat/AUTO, the blower came on but it kept pushing cold air for minutes. Now even that is not happening. Manually pushing the switch in the furnace gets the blower going, but there is no furnace flame(only pilot flame).

Please let me know what to do next

Dan Reed (författare) on March 08, 2017:

Arash - It sounds like you had/have a short circuit somewhere. If you don't have a voltmeter you will have a very hard time finding it. You may want to call a tech or you could find yourself spending a lot of money on parts you don't need or buying a part that will short again because you didn't identify the source. Thank you for reading.

Arash on March 07, 2017:

Hi Daniel, I have a Lennox hvac with two zone. My heater stopped working last month an no power on thermostats. I notice the fuse on zone controller board is blown. I changed the fuse with a 5 amp. The power return to thermostats but heater didn't turned on again. I ordere a new zone controller but again the fuse blown in new board. So I thought the problem is from main controller board. I ordered and replaced the main controller plus adaptor. Still heater doesn't work. The egniter glows but the gas valve doesn't release gas to flame. I checked the voltage on gas valve and it's not 24v. It keeps trying ignite and doesn't go to watch guard mode. Would you please help me to figure it up? Thank you

Ccole456 on February 21, 2017:

Thank you. I looks up the difference and it appears it is an ignition board. Thanks for confirming. We have a number of things to try and hoping to keep the unit going for at least a few more months!

Dan Reed (författare) on February 21, 2017:

If you have a spark ignition board then you perhaps will not have what I was thinking of. My apologies. There are so many boards out there and this was not what I was envisioning. It would be in plain site if you could change it and I don't believe you can open those without causing further damage.

Ccole456 on February 21, 2017:

Daniel- Curious if you can assist in locating the fuse on the board. The white Rogers control seems to be sealed. The fuse would be inside the case correct? The main fuse at the switch is fine we did check that one.

Dan Reed (författare) on February 21, 2017:

Perhaps you've blown the fuse on the board. Typically a 3 or 5 amp automotive type fuse and/or perhaps the 120v/24v transformer took a hit. That could be the humming you hear. All of these are cheap places to start. I'm sorry but troubleshooting over the net is very tough so I try to recommend some of the simplest, cheap repairs to folks.

Ccole456 on February 20, 2017:

Daniel Robbins thanks. Nothing we have read or viewed yet has led us to the capacitor. Haven't been able to make any of the initial trouble shooting techniques give us a clear yes or no. We had a number of power failures from wind the day before it stopped working. If I understand you the the old White Rodgers control panel should illuminate to indicate at least something.

We will look into the capacitor then probably need to call technician if that doesn't work?

Dan Reed (författare) on February 20, 2017:

Ccole456 - Sounds like the main blower isn't turning and that humming may be the motor trying to start. There is a capacitor usually mounted to the blower housing that may be bad and would be a cheap easy place to start and if that doesn't work, perhaps the blower is shot. That said, if the light on the board isn't lit, then you may have taken a hit electrically and then the potential possibilities get to be too many to cover here. That said, I would start at that capacitor. Thanks for reading.

Ccole456 on February 19, 2017:

York gas furnace clicks on and then you hear a low continuous buzzing noise (seems to come from near the control panel) and nothing else happens. Replaced inducer motor thinking that was the problem, same issues.

Stat working and fan doesn't turn on when switched "on" at stat. Getting power where stat wires connect to pressure switch. Tubing at pressure switch appears unblocked and in good shape.

Could it be the pressure switch? Could it be the control panel? There is one light on control panel but it doesn't illuminate, no blink code, nothing. Could it be something else? Thoughts?

Jill on February 08, 2017:

Just replaced an oversized furnace with the right sized one as i was having issues with the furnance constantly coming on. I lowered the thermostat several degrees during the day so it would not come on as much. With the new furnace I thought this would all be resolved but it has not. It comes on more frequently and even with the temp set lower it comes on every 10 mins. Any advice? I've been dealing with this for 2 years and I just want an answer!

Wayne Hogan on January 31, 2017:

Have a 2-stage furnace. furnace runs great on high, runs for about 2 minutes on low then gas shuts the gas valve and the cycle repeats many times till thermostat is met. I have replaced the roll out switch and flame rod and it still occurs. Any suggestions?

Chris taft on January 22, 2017:

Carrier weathermaker has been having flame out problems, had a tech come out and tell me that the intake/exhaust wad too small and needed to be 3", so all that is changed and now it seems like it won't cycle back to back without having an issue. Turn power off to furnace and back on will work for 1 maybe 2 times. Any advice?

Dan Reed (författare) on January 22, 2017:

Michael Riemer - Not real sure. Could be too large of BTU. Could be the LP kit to make it LP wasn't adjusted properly. Could be a new stat is more accurate and the old one wasn't keeping the temp as consistent. Sorry but this is a tough one that would require further investigation onsite than I can provide here.


Titta på videon: Byte av gångjärnen till luckan på en ugn (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Culver

  Vilken begåvad fras

 2. You must tell him that you are not right.

 3. Fitzadam

  Relevant. Snälla berätta för mig - var kan jag hitta mer information om detta ämne?

 4. Garmann

  En mycket värdefull tanke

 5. Sigfrid

  What a cute answer

 6. Sruthair

  Du gör ett misstag. Jag kan bevisa det.Skriv ett meddelande